Kiruna kommun

Deformationsvy mot LKAB

Mark & miljö

Markdeformationer är sprickor som uppstår i marken på grund av gruvbrytningen.

LKAB:s brytningsmetod innebär att hålrum uppstår i berget när järnmalmen bryts och forslas bort. Hålrummen fylls sedan av gråberg som rasar ned. Ju mer malm som bryts, desto mer sjunker berget ovanför och till sist påverkas även markytan. I ett första skede brukar man tala om markdeformationer.

Långt innan några synliga förändringar uppstår på markytan, så rör den sig, både i sidled och nedåt. Men det är inte husen som drabbas först när detta börjar ske. De skulle i själva verket kunna stå kvar ganska länge om det inte vore för att vi är beroende av allt som grävts ned, till exempel vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmekulvertar samt el- och teleledningar .

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-02-27