Kiruna kommun

Bild över Kiruna och gruvberget Kiirunavaara

Gruvbrytning

Malmkroppen i Kiirunavaara ligger infälld som en snedställd skiva i berget - i 60 graders lutning sluttar den nedåt och inåt, mot bebyggelsen.

Järnmalmsbrytningen i Kiirunavaara pågick först i dagbrott och från och med 1960-talet under jord. LKAB har även brutit malm i Luossavaara från år 1920 och det pågick till slutet av 1980-talet.

År 1997 togs den sjätte huvudnivån på 1045 meters djup i bruk. År 2013 invigdes nästa huvudnivå som ligger på 1365 meters djup under bergets ursprungliga topp. LKAB:s nya huvudtransportnivå KUJ 1365 har en bedömd livslängd till cirka år 2035.

Idag används en metod som kallas skivrasbrytning. Det innebär att man bereder tunnlar, orter, rakt in i malmkroppen.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20