Kiruna kommun

Vy från Luossavaara mot Kiruna centrum kl. 12.13. © Kjell Törmä

Intressen som påverkas

Att bygga i områden som idag är obebyggda kräver omfattande utredningar för att ta reda på hur det påverkar olika intressen.

Området i och kring Kiruna centralort omfattas av ett flertal speciella skydd såsom natura 2000, naturreservat och riksintressen. Det finns flera olika riksintressen i Kiruna stad: Riksintresse för kulturmiljö, rennäring, turism, kommunikation och mineral. Vid all stadsplanering ska samtliga riksintressen beaktas.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-01-17