Kiruna kommun

Tidplan för flytt. Skiss: LKAB

Markprognoser och tidplaner

Tidplan för flytt visar inom vilket tidsspann som verksamheterna och bostäderna inom de olika områdena inom Gruvstadspark 2-området beräknas flytta.

Miljödomstolen har fastställt villkor för hur mycket marken får röra sig innan en plats måste omvandlas till gruvindustriområde. För att ha kontroll på markrörelserna har LKAB installerat mätpunkter, som kontrolleras med hjälp av GPS, från gruvindustriområdet och in mot staden. Detta, tillsammans med andra undersökningar, används för att göra deformationsprognoser.

Tidplan för flytt bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet att utveckla nya delar i staden.


 


Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-03-13