Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Mark & miljö

På denna sida publiceras frågor om mark och miljö.

Varför påverkas Kirunas nuvarande centrum av gruvbrytningen?
LKAB:s brytningsmetod innebär att hålrum uppstår i berget när järnmalmen bryts. Hålrummen fylls sedan av gråberg som rasar ned. Ju mer malm som bryts, desto mer sjunker berget ovanför. Till sist påverkas markytan och markdeformationer uppstår. Deformationerna rör sig mot Kirunas nuvarande stadskärna med 40 meter per år. Malmkroppen ligger infälld som en snedställd skiva i berget. I 60 graders lutning sluttar den nedåt och inåt mot bebyggelsen.

Hur påverkar gruvans huvudnivå KUJ 1365 Kiruna stad?
Inom området som berörs av den senaste huvudnivån finns 3200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner– bland annat stadshuset, gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1000 arbetsplatser. Detaljplanemässigt behöver hela stadskärnan omvandlas till gruvindustriområdet inom 20 år, eftersom deformationerna gör området obeboeligt.

Hur många Kirunabor berörs av stadsomvandlingen?
6000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-10-02