Kiruna kommun

Nya Kiruna i nordöst flygbild Tuolluvaaraområdet

Därför bygger vi här

Det finns flera orsaker till att området i nordväst inte var aktuellt som alternativ för ett framtida Kiruna centrum.

Delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara. I andra delar av området hade LKAB upptäckt malm. Dessutom fanns redan då planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet, med ett australiensiskt gruvbolag som aktör. Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.

2004 meddelade LKAB att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen. Samma år togs politiskt beslut i kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ta fram en ny stadsplan - en fördjupad översiktsplan. Det måste alla kommuner i Sverige ha enligt Plan- och bygglagen.

2007 togs politiskt beslut om den nya fördjupade översiktsplanen som innehöll två alternativ för ett framtida centrum – ett i nordväst och ett österut sett från nuvarande centrum. Den dåvarande politiska majoriteten beslutade att Kirunas nya centrum skulle ligga i nordväst.

2009 presenterade LKAB en utredning av markförhållandena i nordväst. Undersökningen visade att delar av området är underminerat av den tidigare gruvbrytningen och att det i andra delar av området finns malmförekomster. Det australiensiska bolaget Avalons arbete med att återuppta brytningen av koppar i anslutning till den tidigare Viscariagruvan pågick redan då. Samma år togs ett politiskt beslut att ändra den fördjupade översiktsplanen.

2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, öster om nuvarande centrum.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20