Kiruna kommun

Snart start för byggboom

I december 2016 gick markanvisningsavtalen för kvarteren runt torget i det nya Kiruna upp för beslut i kommunstyrelsen. Det var markanvisningsavtal med Skanska, K2A, HSB samt avsiktsförklaring med LKAB för byggnation i nya Kiruna.

Fler markanvisningsavtal klara, läs hela nyheten här.

Det var i oktober 2014 som Kiruna kommun skickade ut en inbjudan till markanvisning för tio kvarter i Kirunas nya stadskärna där torg och handelsgata ska ligga. Inbjudan innebar att byggföretag kunde lämna förslag på vad de ville bygga samt hur byggnaderna skulle kunna se ut.

I inbjudan till markanvisning angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen hade att följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som antogs av kommunfullmäktige våren 2014.

Tolv byggföretag anmälde intresse att bygga i nya Kiruna i och med den inbjudan till markanvisning som kommunen skickade ut.

Under kommunfullmäktiges möte 2015  sa politikerna ja till förslagen till markanvisning. Förslagen till markanvisning var alltså beskrivningar av byggherrarnas ambitioner för de tio kvarteren runt Kristallen.  

Utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-21