Kiruna kommun

Stadshuset Kristallen

Illustrationer: Henning Larsen Architects

Kirunas nya stadshus

Stadshuset Kristallen
Entréplanet har en diameter på 53 meter. Ovanliggande våningar - kontorsplanen - har en diameter på 60 meter. Illustration: Henning Larsen Architects

Kort om Kirunas nya stadshus

 • Byggtid: 2015-2018
 • Byggherre: LKAB
 • Byggentreprenad: Generalentreprenör Peab
 • Installationer: Bravida
 • Arkitekt: Henning Larsen Architects
 • Total byggareal: 14 400 kvadratmeter
 • Total byggnadshöjd: 34.35 meter
 • Entreplanets diameter: 53 meter
 • Ovanliggande våningar – kontorsplanens diameter: 60 meter.
 • Nya stadshuset ska bland annat omfatta:
 • Arkiv och konstarkiv
 • Serverhall och reservkraftaggregat
 • Miljöbyggnad silver. Viktiga parametrar är energi, inomhusmiljö och material.

 

Innehållsansvarig: Peter Fredriksson

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-28