Kiruna kommun

Hösten 2014 togs ett första spadtag för nya centrumetableringen på platsen för det nya Kiruna.

Utveckling går före avveckling

Våren 2015 presenterade LKAB och Kiruna kommun förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna.

Tillsammans med avtalet Gruvstadspark del 2 och utvecklingsplanen för nya Kiruna finns nu alla verktyg på plats för att utveckling ska kunna gå före avveckling.

Utvecklingsplanen beskriver hur det kommer att se ut i det nya Kiruna. Det civilrättsliga avtalet Gruvstadspark del 2 mellan Kiruna kommun och LKAB ger ersättning för kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler samt uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna.

 

Avtalet gruvstadspark del 2

Utvecklingsplan för nya Kiruna

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-04-20