Kiruna kommun

Så här ser planen ut för vår nya centrumkärna

Så här ser planen ut för vår nya centrumkärna

Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna –en plan som möter Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stadstorg och en handelsgata.

Vår ambition är att stadskärnan, förutom kommersiell service, ska innehålla bostäder, kontor och kommunal service. Bottenvåningarna ska vara öppna mot handelsgatan och stadstorget. Varje byggnad ska bidra till att skapa en levande stadsmiljö.

Den nya stadskärnan ramas in av tre större vägar; Malmvägen (1), Kurravaaravägen (2) och nya E 10 (3). Stadskärnan består av torg, stadspark, bostadskvarter och en handelsgata. Torget med nya stadshuset (4) är den centrala punkten. Vid torget tar handelsgatan (5) sin början och leder österut mot nya E10. Stadsparken (6) har en långsmal form och är 50 meter bred. Den kommer att kantas av bebyggelse på båda sidor och kopplar samman den gamla och nya staden. Bostadskvarteren är utformade så att ingen bor längre än tre kvarter från naturen.
Se en större bild av planen för nya centrumkärnan (pdf, 3 MB).

 

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20