Illustration nya Kiruna

Illustration nya Kiruna

Illustrationen visar en del av planeringen för den nya stadskärnan.

1. Kulturcentrum – Kulturhus/Folketshus med bibliotek, ungdomsgård, ideella aktörer, kongresshall med scen.

2. Resecentrum– Trafikverket utreder placering för ny järnvägsstation i Kiruna, beslut tas tidigast under 2017. Kiruna kommun arbetar för ett resecentrum i nya stadskärnan.

3. Handelsgata– startar vid Stadstorget och leder österut mot storhandelsområdet och nya E10.

4. Stadspark - Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter bred. Den kommer att kantas av bebyggelse på båda sidor och kopplar samman den gamla och nya staden.

5. Gymnasieskola –kommer även att bestå av kulturskola och lärcentra för vuxna. Klar 2022.

6. Kyrkogården – Kyrkan placeras alldeles i närheten av kyrkogården.

7. Trygghetsboende – Kirunabostäder planerar att bygga ett efterlängtat trygghetsboende på gamla skjutbanan.

8. Studentbostäder – finns redan på gamla skjutbanan.

9. Ny dragning av Kurravaaravägen –ny dragning i anslutning till E10.

 Illustration nya Kiruna

Illustration nya Kiruna (PDF)

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark