Länsmansbostaden

Länsmansbostaden ska flyttas

Länsmansbostadens placering i Kirunas nya stadskärna blir i ett kvarter norr om begravningsplatsen i närheten av nytt planerat huvudstråk.

Gruvföretaget LKAB har ett avtal med PEAB om flytt av byggnader. Arbetarbostaden B5, bläckhornshusen B51, B52 och B53 samt Ingenjörsvillan, Bolagshotellet och Hjalmar Lundbohmsgården flyttas till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaaraområdet medan Länsmansbostaden, som inte tillhör bolagsbebyggelsen, ska placeras i den nya stadskärnan.

Länsmansbostadens placering i nya stadskärnan blir i ett kvarter norr om begravningsplatsen i närheten av nytt planerat huvudstråk. I närheten ligger de nybyggda studentbostäderna.

- För att försöka bevara byggnadens miljömässiga värden så är planen att placera Länsmansbostaden i en parkmiljö med befintliga träd, där det även är möjligt att återskapa den ursprungliga infarten och placera byggnaden i samma väderstreck som nu. Valet av placering har också utgått ifrån att nuvarande funktion som bostad kan bibehållas, samt att den till en början inte kommer att stå helt ensam innan byggandet av fler delar i nya centrum är påbörjade, i och med närheten till studentbostäderna, säger Jennie Björklund, vik. kommunantikvarie, Kiruna kommun.

-Infrastrukturen till Länsmansbostaden skall vara klar 1 november enligt planen, säger Lars Johansson, projektchef, Tekniska Verken i Kiruna AB.

Länsmansbostaden byggdes som bostad åt samhällets första riktiga polisman år 1906. Den nuvarande placeringen ligger avskilt från övrig bebyggelse med en omgivande trädgård i sluttningen väster om Stadshuset. Länsmansbostaden kan ses som en solitär som själv kan bära upp en ny miljö efter flytt.

Innehållsansvarig: Jennie Björklund

Publicerad av: Marianne Nordmark