Tobias Pudas, Wilma Andersson och Benjamin Kallgrund på Hjalmar Lundbohmskolan tittar på frågor om infrastruktur i nya Kiruna.

Stadsomvandling ur ett ungdomsperspektiv

Gymnasieelever på Hjalmar Lundbohmskolan jobbar med projektet Samhällsomvandling ur ett ungdomsperspektiv. I slutet av mars redovisar eleverna sina arbeten för beslutsfattare, tjänstemän och deltagande aktörer.

Ett sjuttiotal gymnasieelever jobbar med stadsomvandlingen under områdena infrastruktur, utbildning och arbete, turism, handel, kultur och fritid, sport och fritid, konst och arkitektur.

Projektet startade med att eleverna fick lyssna på inspirationsföreläsningar av olika aktörer på Kiruna kommuns kultur- och utbildningsförvaltning (KUF) och miljö- och byggnadsförvaltningen (MOB), Tekniska Verken, Kirunabostäder, Företagarna i Kiruna, Luleå tekniska universitet och Leavas Sameby.

-Målet med projektet är att deltagande aktörer få kunskap om vad unga tycker om stadsomvandlingen. Samtidigt ska eleverna lära sig mer om stadsomvandlingen ur olika aktörers synvinkel, säger Anders Karlsson, förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen.

-Just nu arbetar eleverna med att kontakta de olika aktörerna och samla fakta som de sedan ska sammanställa inför redovisningen, berättar Britt Holmlund, Lapplands Gymnasium.

Eleverna Tobias Pudas, Wilma Andersson och Benjamin Kallgrund på Hjalmar Lundbohmskolan i Kiruna har valt att fördjupa sig under området infrastruktur och nytt resecentrum. –Det ska vara lätt för oss som reser, säger de.

Alex Baas, Jonathan Olofsson, Astrid Adermalm och Isabell Salomonsson jobbar med frågor om handel i nya Kiruna. –Det blir en helt ny start för Kiruna!

Fakta:
Projektet samhällsomvandling ur ett ungdomsperspektiv genomförs i samverkan mellan Hjalmar Lundbohmskolan, Kiruna kommuns kultur- och utbildningsförvaltning (KUF) och miljö- och byggnadsförvaltningen (MOB).

Innehållsansvarig: Anders Karlsson

Publicerad av: Marianne Nordmark