Människor i dialog

Foto: Ulrika Isaksson. Öppet hus i Infocenter i Kiruna stadshus.

Tyck till om detaljplaner

Nu har vi flera detaljplaner som hör ihop med stadsomvandlingen utställda för granskning och samråd.

Bland annat gäller det Gruvstadspark 2, etapp 1. Den 23 maj kl 18.30 har vi samrådsmöte i stadshuset, Infocenter på entréplan.
Läs mer om förslag till detaljplan Gruvstadspark 2

Förslag till detaljplan för torg och handelsgata i Kirunas nya centrumkärna är utställda i stadshuset mellan 18 maj - 9 juni.
Läs mer om förslag till detaljplan Torg och handelsgata

På grund av deformationsutbredningen orsakad av gruvbrytningen ska en nya brandstation uppföras.
Läs mer förslag till detaljplan Ny räddningstjänst

Publicerad av: Ulrika Hannu