Gruvstadspark 2 - nya detaljplaner på gång

Maria Persson och Cecilia Nerman arbetar med detaljplanerna för Gruvstadspark 2.

Vi behöver dina kunskaper

Delar av nuvarande Kiruna C ska göras om till gruvstadspark.

Under våren arbetar planavdelningen med flera viktiga detaljplaner. Det handlar om att delar av nuvarande Kiruna C ska göras om tillgruvstadspark samtidigt som stora viktiga delar av nya stadskärnan planeras. Nu uppmanar biträdande planchefen Maria Persson Kirunaborna att dela medsig av sina kunskaper och synpunkter.

– De som bor på en plats känner till den bäst. Det kan handla om sådant som vi inte kan hitta i vanliga underlag, platsens historia eller hur den används i dag. Det är inte säkert att vi känner till det.

Här kan du läsa mer!

Publicerad av: Ulrika Isaksson