Kiruna kommun

Människor i dialog kring en karta

Foto:Ulrika Isaksson. Öppet hus i Infocenter i Kiruna stadshus.

Medborgardialog

Här berättar vi om aktuella och genomförda dialoger i kommunen.

Kulturvärdesinventering på Instagram är avslutad! Tack för alla bilder som ni har skickat till oss, som hjälper kommunen att dokumentera och se vilka kulturvärden i stadsmiljön som medborgarna tycker är viktiga att beakta i stadsomvandlingen. Vi kommer att återkoppla till er som har skickat bilder.

Läs mer om den avslutade kulturvärdesinventeringen på Instagram.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-03-18