Kiruna kommun

Friskolan Vargens modeller och visioner av byggnader i nya Kiruna

En av modellerna i friskolan Vargens temaarbete om stadsomvandlingen i Kiruna. Foto: Ulrika Isaksson.

Högstadieklassens modeller av framtida byggnader

Vårterminen 2016 arbetade elever i klass 8 på friskolan Vargen med temaarbetet "Kiruna – en stad på glid”. Arbetet redovisades sedan för förtroendevalda och tjänstemän på Kiruna kommun.

Under arbetet med utställningen hade eleverna fått besök av och intervjuat tjänstemän och förtroendevalda och nu fick de tillfälle att berätta om sitt arbete.

Modellerna är cirka en gånger en meter och byggnaderna är sjukhus, skola, hotell, resecentrum, kulturhus och ett sjuvåningshus. Under och efter redovisningen fanns möjlighet för åhörarna att ställa frågor till eleverna. Utställningen visas i stadshushallen under några veckor.

Friskolan Vargens modeller och visioner av byggnader i nya Kiruna
Förtroendevalda och tjänstemän lyssnade på elevernas redovisningar. Foto: Ulrika Isaksson.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-03-18