Kiruna kommun

Kiruna utsikt över centrala stan

Foto: Kjell Törmä

Kulturvärdesinventering på Instagram

Kulturvärdesinventering på Instagram avslutades 2016!

Kulturvärde är en sammanfattning för vad som i den fysiska miljön är värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt eller socialt hänseende. Det kan vara något du tycker är estetiskt tilltalande, historiskt värdefullt, arkitektoniskt intressant, är gjort av ett speciellt material eller något som det går att skapa minnesbilder kring. Om det går att flytta med vissa kulturvärden och integrera detta i det nya kan det hjälpa oss att minnas det gamla i nya Kiruna.

Byggnadsdetaljer
Det kan också vara historiska, arkitektoniska, konstnärliga detaljer.

skyltar
Säregna skyltar

collage med byggdetaljer

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-23