Kiruna kommun

Kiruna utsikt över centrala stan

Foto: Kjell Törmä

Kulturvärdesinventering på Instagram

Kulturvärdesinventering på Instagram är avslutad! Tack för alla bilder som ni har skickat till oss, som hjälper kommunen att dokumentera och se vilka kulturvärden i stadsmiljön som medborgarna tycker är viktiga att beakta i stadsomvandlingen.

Vilka kulturvärden är viktiga i stadsmiljön? Vilka kulturvärden i form av konst, speciella element eller material, arkitektoniska och historiska detaljer finns i Kirunas stadsmiljö? Hjälp kommunen att dokumentera och se vilka kulturvärden i stadsmiljön som du tycker är viktiga att beakta i stadsomvandlingen. Så här gör du:

Ta en bild med din mobiltelefon på det kulturvärde du vill lyfta framLägg till en kort motivering om varför du tycker att just detta värde är viktigt. Hashtagga bilden med #kirunakulturvärde. Kom ihåg att du måste ha en öppen profil för att vi ska kunna ta del av din bild.

Kulturvärde är en sammanfattning för vad som i den fysiska miljön är värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt eller socialt hänseende. Det kan vara något du tycker är estetiskt tilltalande, historiskt värdefullt, arkitektoniskt intressant, är gjort av ett speciellt material eller något som det går att skapa minnesbilder kring. Om det går att flytta med vissa kulturvärden och integrera detta i det nya kan det hjälpa oss att minnas det gamla i nya Kiruna.

Byggnadsdetaljer
Det kan också vara historiska, arkitektoniska, konstnärliga detaljer.

skyltar
Säregna skyltar

collage med byggdetaljer

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-23