Kiruna kommun

Medborgardialog från början

I över 100 år hade järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadskärnan. År 2004 stod det klart att den tiden var över.

Då presenterade gruvföretaget LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i själva staden. Gruvbrytningen är basen i Kirunas industri och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Redan år 2005 genomfördes de första informations- och dialogmötena med Kirunabor inför kommande förändringar av staden. När sedan arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen för Kiruna centrum kom igång så inledde kommunen även den formella samrådsprocessen med alla intressenter och allmänheten.

Under årens lopp har många olika informationskanaler och metoder används för att berätta och prata med berörda om stadsomvandlingen, bland annat:

  • Tidningen Kiruna Information som delas ut till alla hushåll och företag i kommunen, 4-6 nr/år
  • Kommunens webb, intranät och sociala medier
  • Större dialogmöten öppna för allmänheten, har under årens lopp haft olika former. Sker numera i samband med lokala festivaler och marknader (4-6 ggr/år)
  • Mindre dialogmöten och arbetsplatsträffar med föreningar, organsationer, företag, myndigheter i Kiruna
  • Specifika tillfällen när kommunens representanter möter allmänheten angående exempelvis enskilda detaljplaner. Sker på Coop, Gallerian, stadshuset etc.
  • Stadsomvandlingen i Kiruna har under årens lopp ingått som temaarbeten i kommunens alla skolor och i alla olika åldersgrupper. En mycket stor mängd skolarbeten och projekt har genomförts och redovisats för kommunens tjänstemän, förtroendevalda, media och allmänhet.
  • Presskontakter, utskick, intervjuer etc med lokal, regional, nationell media samt lokala annonsblad
  • Enkäter.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-08-18