Kiruna kommun

Plankprojektet

I början av juni 2015 presenterade de 120 eleverna i plankprojektet hur de tror att det kommer att se ut i det nya Kiruna. Foto: Maria Lindgren

Skolklasser målade sin framtida stad

I juni 2015 deltog Vita Viddernas barnskola, Sameskolan och Nya Raketskolan årskurs 1-3 i LKAB:s och Kiruna kommuns plankprojektet.

LKAB och Kiruna kommun anlägger ett grönområde, kallat Gruvstadparken, som ska fungera som en mjuk buffertzon mellan staden och gruvan och som är tillgängligt för allmänheten efter avslutad avveckling.

Gård 2 och 4 på området Ullspiran, som nu är avvecklat, ingick i Gruvstadspark 1. I samband med LKAB:s avveckling av gård 2 och 4 gestaltade eleverna byggplanket som avskärmade avvecklingsområdet. 

Elevernas gestaltning i plankprojektet pågick under våren 2015 i de egna klassrummen. Varje klass ansvarade för att måla på stora plywoodskivor och med det gemensamma temat framtid. Syftet med plankprojektet var att engagera de unga medborgarna i stadsomvandlingen. Med stöd av projektledaren Sofia Agronius fick eleverna måla hur de tror att det nya Kiruna kommer att se ut.

När gestaltningen i klassrummen var avslutad transporterades skivorna med gestaltningen till Bolagsområdet där de skruvades fast på byggplanket. Vid den avslutande vernissagen bjöds på fika med mingel där deltagarna presenterade sina alster för föräldrar, klassrepresentanter och tjänstemän från LKAB och Kiruna kommun.

En mängd olika motiv skapades av eleverna och genom den 40 meter långa plankgestaltningen gick även en väg som klasserna gemensamt hade målat och som knöt ihop alla skolornas gestaltningar.

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-08-18