Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Plan för handelsgatan

Planeringen för hur den framtida handelsgatan ska se ut är klar. Det blir fyra mötesplatser inomhus med handel och upplevelser i en bra mix.

Läs mer
  • Första hyresgästen klar i nya Kiruna

  • Nu byggs nya räddningstjänsten

  • Ett historiskt byggnadsbyte

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Den 26 april hölls en presskonferens där Kiruna kommunkoncern presenterade fortsatta byggprojekt och investeringar.

Läs mer

Dokumentation av Gruvstadspark 1

Dokumentationer av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs finns att ladda ner på stadsomvandlingens hemsida. På bilden Länsmansbostaden på sin ursprungliga plats. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB.

Läs mer