Google translate text, här kan du översätta din sida.

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden.

Den 26 april hölls en presskonferens där Kiruna kommunkoncern presenterade fortsatta byggprojekt och investeringar.

Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Det är inte bara i den nya stadskärnan som det satsas, friluftsområdet Luossavaara Matojärvi utvecklas också. En ny avfallsanläggning ska stå klar 2022. Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna. Kommunkoncernen satsar ungefär tre till fyra miljarder kronor på att bygga upp en helt ny stad. Samtidigt skapas en miljö- och funktionsmässigt smart stad genom att kombinera verksamheter i gemensamma lokaler vilket ger både samordningsvinster och kostnadseffektivitet ur driftsynpunkt.

Under Relaterat finns det informationsmaterial och presentation (pdf) som presenterades på presskonferensen våren 2018. 

Foto oktober 2018. Byggnationer pågår för fullt runt Kristallen.