Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gamla skjutbanan

Hösten 2018 är det byggstart för lägenheter på gamla skjutbaneområdet.

Kirunabostäders projekt på gamla skjutbanan ska innehålla 68 lägenheter. Bostadsområdets närhet till centrum kombineras med en naturnära omgivning. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.


Foto: 2018-11-06