Google translate text, här kan du översätta din sida.

Besöksplatser

På de här sidorna finns tips på besöksplatser med koppling till stadsomvandlingen samt länkar till mer information.

Utställningen En igloo i tegel visas i infocenter i stadshuset. Välkommen att se utställningen under stadshusets ordinarie öppettider dagtid 08:00-17:00, varje helgfri vardag. Besöksadress: Hjalmar Lundbohmsvägen 31, 981 85 Kiruna.