Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvstadsparken

Gruvstadsparken anläggs i gränsområdet mellan bostadsområden och gruvindustriområde så att ingen Kirunabo ska behöva ha gruvan som granne. När husen måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten.

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark. Gruvstadsparken är unik eftersom den kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Parken rör sig alltså mot staden i takt med deformationerna - men ligger alltid steget före.

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB.