Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya centrumkärna

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande. Test sdkflsadjflskdjflsdkjf

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande. Den nya stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.

Samlad information om stadsomvandlingen finns i infocenter i Kiruna stadshus.  
Infocenter i Kiruna stadshus.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-12