Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadsparken

Den nya stadsparken blir en del av Kirunas identitet.

Parkens tre budord

1. En stadspark i Kiruna Kommun Parken utformas med inspiration och element från Kirunas rika kulturella identitet, omgivande natur och historia. Parken ska ha en nära och direkt relation både till staden och den omgivande nära naturen.

2. Parken växer i takt med staden Parken fungerar under årets alla dagar. Väderskyddade platser och möjlighet till ljusterapi skulle göra det trevligt, att vistas i parken. Grönstråket blir ett vitstråk under snösäsong.

3. Ett grönt vardagsrum Parken ska vara en mötesplats på fritiden. Vistelse utan krav på konsumtion är mycket viktigt. Parken måste vara något särskilt för att attrahera andra besökare än Kirunabor, ett Kirunas Central Park!

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-12