Google translate text, här kan du översätta din sida.

Exploateringsprojekt

Här kommer vi inom kort att lägga upp information om de olika exploateringsprojekt som just nu pågår och som kommer att påbörjas i samband med stadsomvandlingen.