Google translate text, här kan du översätta din sida.

Markanvisningsavtal

Utifrån den utvecklingsplan som tagits fram för nya Kiruna har man tagit fram markanvisningsavtal för de kvarter som är närmast stadskärnan

Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre/exploatör om användningen av ett visst markområde. I nya Kiruna har markanvisningsavtalen för de olika kvarteren tecknats och beslutats av kommunstyrelsen i olika omgångar. I nuläget finns beslut för åtta av de nio kvarteren inom detaljplanen för Kirunas nya stadskärna.

Kvarter 1 - Kiruna kommuns bostadsbolag Kirunabostäder AB

Kvarter 2 - K2A

Kvarter 3 - HSB

Kvarter 4 - LKAB

Kvarter 5 - Tirsén & Aili Arkitekter bygger nytt kulturhus/Folkets hus tillsammans med Peab

Kvarter 6 - PAOY AB

Kvarter 7 - Ligger utanför detaljplanen för den nya stadskärnan och därför går det inte att skriva något avtal för det här kvaretet

Kvarter 8 - Kiruna kommuns bostadsbolag Kirunabostäder AB

Kvarter 9 - LKAB

Kvarter 10 - Skanska