Google translate text, här kan du översätta din sida.

Vad händer just nu?

2017 är ett år av stora förändringar i Kiruna. För en samlad bild av stadsomvandlingen redovisar vi nedan Kiruna kommuns, Kirunabostäders och Tekniska Verkens projekt, men också flera av LKAB:s och Trafikverkets projekt.

Januari
Kirunabostäder lägger ut Kvarter 5 på entreprenad.

Februari
Kirunabostäder startar projektering för kvarter 1. Kommunkoncernen håller öppet hus under Vintermarknaden och för dialog om aktuella projekt. Kiruna kommun upphandlar en totalkonsult, som ska arbeta med simhallen från planering, projektering och byggande tills huset är i drift.

Mars
LKAB startar schakt- och markarbeten runt de kulturbyggnader som ska flyttas.

April
Tekniska Verken börjar bygga huvudledningar mellan nya stadskärnan och skjutbaneområdet.

Maj-juli
Beslut tas om vem som ska bygga Kirunas nya kulturhus/Folkets hus. Kommunkoncernen deltar i Kirunafestivalen och för dialog om aktuella projekt. Tekniska Verken sanerar kvarter 5 och 7, samt del av handelsområdet. LKAB flyttar Arbetarbostaden B5 till Luossavaara tillsammans med tre Bläckhorn. Garage flyttas från Ullspiran till Jägarområdet. Peab monterar stenfasad och fönster på det nya stadshuset. Kirunabostäder tar beslut om att bygga 68 lägenheter på det gamla skjutbaneområdet.

Augusti
Tekniska Verken påbörjar sanering av stadsparken. LKAB flyttar Hjalmar Lundbohmsgården till Luossavaara.

September
LKAB flyttar Bolagshotellet till Luossavaara.

Oktober-november
LKAB flyttar Länsmansbostaden till nya stadskärnan. Klocktornet ska senast oktober vara flyttat till sin nya placering vid Kristallen. Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings-och konferensbyggnad och flyttas till Luossavaara av LKAB. Planerad byggstart av E10:ans nya sträckning.

December
Kirunabostäder lägger ut Kvarter 1 på entreprenad. Kommunkoncernen håller öppet hus under skyltsöndagen och för dialog om aktuella projekt.

Detta händer samtidigt under 2017:
Tekniska Verken anlägger en pilotanläggning för öppet dagvatten under hela året. Trafikverket håller samråd under vintern-våren om E10:s sträckning vid nya stadskärnan. Trafikverket arbetar med vägplan för gångvägar, cykelvägar och friluftsliv –skoter, skidor, vandring och hundspann. Ny granskning kommer att ske under vintern-våren. Trafikverket utreder olika lokaliseringssalternativ för permanent järnvägsstation. Beslut tas tidigast 2017. Från mars till oktober rivs gamla järnvägsstationen, LKAB:s annex, Järnvägshotellet, Hotell Rallaren, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum (Tusen Toner), Ullspiran gård 6 och 8.
Källa: lkab.com, trafikverket.se