Google translate text, här kan du översätta din sida.

Invånare

På de här sidorna kan du som bor i Kiruna läsa mer om pågående och kommande projekt i stadsomvandlingen. Följ gärna kommunen på sociala medier, som är en utav kommunikationskanalerna med våra medborgare.

Kiruna kommuns facebooksida

Kiruna kommuns konto på Instagram

Kiruna kommuns webbsida med länkar till olika verksamheters sociala medier