Google translate text, här kan du översätta din sida.

Därför en stadsomvandling

År 2004 kom ett brev till Kiruna kommun från LKAB. Det handlade om gruvans utbredning in under staden. Det blev startskottet för stadsomvandlingen.

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvbolaget LKAB en prognos för hur gruvan skulle påverka staden i framtiden. Gruvbrytningen är basen i Kirunas industri och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden.

Redan 1970 fick stadsdelen Ön börja avvecklas på grund av markdeformationer orsakade av gruvan, så detta är inte första gången kirunaborna behöver flytta på sig. Men det var alltså inte förrän 2004 som det stod klart att även stadskärnan kommer att påverkas. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att planera och förbereda för en ny stadskärna som ska rymma de bostäder och verksamheter som kommer att behöva avvecklas i den befintliga stadskärnan.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-10-24