Google translate text, här kan du översätta din sida.

Friluftsområden

Utvecklingsplan Luossavaara Matojärvi innehåller flera delprojekt, varav några är helt nya, några påbörjade och några genomförda.

Området Luossavaara/Matojärvi är ett aktivitets- och friluftsområde som är viktigt för både kirunaborna och besöksnäringen. I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen om en utvecklingsplan för området. Utvecklingsplanen har tagits fram i dialog med föreningar och näringsliv i Kiruna.

Kiruna kommun har de senaste åren successivt investerat i fastigheterna på Matojärvi idrottsarena för allmänhet och friluftsliv. I början av 2017 färdigställdes fem nya vallabodar utrustade med ventilation och värme på Matojärvi. En av bodarna är till för allmänhetens vallning. Förutom detta har det byggts ett förråd för friidrotten.

I slutet av augusti färdigställdes en beachvolleybollplan vid Matojärvi islada. Närmiljö och avgränsningar kommer att kompletteras under 2018 efter erfarenheter från nyttjandet 2017.

Dessa delprojekt i utvecklingsplanen arbetar kommunen vidare med just nu:

  • Stadionbyggnad på Matojärvi: Den gamla skidstadion byggnaden kommer att ersättas av en ny under 2017.
  • Servicebyggnad vid Luossavaara som en del av en nationell rastplats: Kommunen kommer att föra dialog med Trafikverket om eventuell möjlighet att kombinera en servicebyggnad med den rastplats som planeras vid nya E10:an.
  • Utsiktsplats topp på Luossavaara: Kommunen kommer att föra dialog med LKAB om möjlighet att skapa en utsiktsplats på Luossatoppen på den befintliga hotellstommens nedervåning.
  • Terrass med färdstråk mellan Luossavaara och Matojärvi för året runt bruk: Överskottet från schaktningarna för väg E10 föreslås att användas för att skapa ett färdstråk för det rörliga friluftslivet mellan Luossavaara och Matojärvi via Snötippsvägen för året runt bruk.
  • Cykelpark: Kiruna Luossavaara: Kommunen arbetar med förberedande arbete kopplat till utveckling av en cykelpark.
  • Ledprojekt nära Kiruna: Kommunen arbetar med förberedande arbete för utveckling och underhåll av leder i stadsnära naturmiljöer.
  • Matojärvi idrottsplats, omklädningsrum för hockey och allmänhet: Fördjupat arbete med att sätta behoven av en investering i nya omklädningsrum i Matojärvi ishall i relation till utvecklingen av hela området pågår just nu.

Skateparken på Luossa kommer att flyttas till säsongen 2018 kopplat till E10 projektet. Placering nära nuvarande Kiruna C, troligtvis gruvstadsparksområdet. Beslut under hösten 2017.

Utvecklingen av hela Matojärvi-Luossavaara innehåller även utredningar kring utegym, rullskidbanor, tillgänglighet, promenadmöjligheter på snö, alternativa skoterledsdragningar med mera.

Innehållsansvarig:  Jan Klein

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-10