Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Den nya centrumkärnan har förberetts under flera år. Markarbeten, infrastruktur och detaljplaner är klara. Den nya centrumkärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.  Nu finns byggplaner för alla tio kvarter i nya centrum.  Under 2018 står stadshuset Kristallen klar.  Läs mer om projekt och byggstart. Bygget av nytt Folkets hus/kulturhus är igång

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-09-18