Google translate text, här kan du översätta din sida.

Publikationer

Här finner du publikationer som rör stadsomvandlingen i Kiruna.

Här finns även Nya Kiruna - ett informationsblad om stadsomvandlingen som gavs ut mellan 2012 till 2015 till alla hushåll i kommunen.  

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-11-06