Google translate text, här kan du översätta din sida.

LKAB:s tidplaner

Våren 2017 presenterade LKAB uppdaterade och mer detaljerade tidplaner för när köp och flytt måste ske från de delar av nuvarande centrum som berörs av gruvans utbredning.

År 2015 presenterade LKAB och Kiruna kommun tidplaner som visade mellan vilka år fastighetsägare har fastighetsägare har möjlighet att sälja sin fastighet till LKAB och hur länge det går att bo kvar eller ha sin verksamhet i de påverkade områdena. Våren 2017 presenterades en mer detaljerad plan för när köp och flytt måste ske från de delar som berörs av gruvans utbredning. För mer information se länk till LKAB:s hemsida under Relaterad information.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13