Google translate text, här kan du översätta din sida.

LKAB:s tidplaner

På LKAB:s hemsida finns tidplan för köp och flytt av bostäder och verksamheter.