Google translate text, här kan du översätta din sida.

Journalist

Stadsomvandlingen har fått stor uppmärksamhet världen över. Genom åren är det många reportrar, reportageteam, radio- och tv-kanaler som besökt Kiruna. Vi gör vårt bästa för att hjälpa alla som vill skriva om stadsomvandlingen. På de här sidorna finner du information om stadsomvandlingen.

Välkommen till Kiruna!

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Den 26 april hölls en presskonferens där Kiruna kommunkoncern presenterade fortsatta byggprojekt och investeringar.

Läs mer