Google translate text, här kan du översätta din sida.

Aktuellt om stadsomvandlingen

2017 är ett år av stora förändringar i Kiruna. Detta nedan har hänt under sommaren och hösten 2017.

  • Saneringsarbetet vid Linbanevägen och mot TGA-området fortsätter under hösten.
  • Arbetet med huvudledningen mellan skjutbaneområdet och nya stadskärnan har pågått under sommaren och fortsätter under hösten.
  • Malmvägen kommer höjas till framtida marknivå. Under tiden arbetet pågår stängs Malmvägen av och trafiken kommer att ledas om via industriområdet. Arbetet förväntas pågå fram till årsskiftet.
  • Dagvattenparken börjar ta form och under sommaren har frön och växter plockats för att drivas fram i växthus under vintern. Nästa sommar ska växterna planteras i och intill dagvattenparken.
  • Infrastruktur har byggts, tillsammans med LKAB, fram till platsen dit Länsmansbostaden flyttats under hösten.  

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-10-18