Google translate text, här kan du översätta din sida.

Byggnader som rivs

Under 2017 avvecklades ett antal byggnader som ligger i  det område som kommer att påverkas av gruvbrytningen.

På hemsidan skriver LKAB att Förmansklubben, bläckhornshusen B48, 49 och 50, fyra trähus samt hela Gruvfogdegatan 1–7 avvecklas under 2018. Länk till hemsidan.

Under 2017 avvecklade LKAB kvareret Ullspiran gård 6-8, bostadshusen på Lingonstigen, det gamla järnvägsstationsområdet, gamla Konsum, Silfwerbrands och LKAB:s annex.