Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tidplaner

I maj presenterade Kiruna kommun en byggtidplan över hur Kirunas nya stadskärna kan bebyggas. Samtidigt presenterade LKAB uppdaterade tidplaner för flytt och köp av fastigheter i nuvarande centrum.

Kommunkoncernen har presenterat en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024.

Under 2017 påbörjar kommunkoncernen byggnationen av bostadsprojekt på gamla skjutbaneområdet. I anslutning till detta område kommer också villatomter att tas fram. År 2017 och 2018 arbetar Kiruna kommun även med att ta fram ett nytt resecentra mitt emot torget och det nya stadshuset.