Google translate text, här kan du översätta din sida.

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen, som kommer att påverka framkomligheten.

Dessa projekt pågår i nya Kiruna centrum:

  • Malmvägen asfalteras, får belysning och busshållplatser byggs.
  • Gång- och cykelvägen i anslutning asfalteras och grönytor färdigställs.
  • Parkeringsplatser byggs i anslutning till stadshuset.
  • Dagvattenparken färdigställs med bland annat plantering av växter.
  • Ny huvudledning och anslutningar i väster mot skjutbaneområdet.
  • Saneringsarbeten pågår.
  • Stadstorget Etapp 1 växer fram

Annons, Tekniska Verken i Kiruna AB (pdf)

 

 

 

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Nyheter

Ett historiskt byggnadsbyte

Idag överlät Kiruna kommun det gamla stadshuset inför avveckling till LKAB, samtidigt som LKAB lämnade över Kristallen till Kiruna kommun. LKAB får därmed tillgång till marken för fortsatt gruvbrytning.

Läs mer
  • Webbkamera vid Kirunas nya stadskärna.

  • Cykelplan på samråd till den 15 september

  • Nytt stadshus från vecka 32