Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nu byggs nya räddningstjänsten

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot Bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan.

Hösten 2017 inleddes markarbete och installation av dagvatten och VA-installationer. Våren 2018 påbörjades grundläggning av byggnaden. Nu syns en byggkran på tomten och arbetet med resning av stommen pågår. Nya räddningstjänsten beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2019-2020.

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Nyheter

Malmvägen stängs från 4 mars

Nya Kiruna växer fram och nu byggs kvarter 8, 9 och 10.

Läs mer
  • Tidslinje - Kiruna stadsomvandling

  • Informationskväll 11 februari

  • Läs om kommunala projekt i tidningen Kiruna Information