Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tidsaxel

Ända sedan Kiruna grundades har staden varit intimt förknippad med gruvbrytningen i Kirunavaara. Gruvans utbredning på såväl djupet som bredden har blivit mycket större än vad någon kunde tro när samhället Kiruna planerades en gång i tiden och nu måste delar av staden flyttas och byggas upp på nytt.

Det vi i dag kallar stadsomvandlingen började år 2004 då LKAB såg att stadens centrala delar skulle komma att påverkas av gruvbrytningen men Kiruna har påverkats av deformationerna från gruvan innan dess. Redan på 1950-talet började de första delarna av sjön Luossajärvi att tömmas på vatten till förmån för fortsatt gruvbrytning och under 1970-talet avvecklades en stadsdel närmast gruvan.

Under relaterat finns en tidslinje över Kirunas historia sett ur stadsomvandlingens perspektiv.