Google translate text, här kan du översätta din sida.

Infrastruktur

Infrastrukturen är bland det första som påverkas av markdeformationerna och arbetet med olika infrastrukturprojekt kopplade till stadsomvandlingen har pågått länge.

Flera stora infrastrukturprojekt har redan slutförts.

2008 slutförde Vattenfall byggnationen av ett nytt elförsörjningssystem2009 byggde Kiruna kommuns bolag Tekniska verken en ny spillvattenledning2012 togs den nya järnvägen bakom gruvberget Kiirunavaara i driftHösten 2015 invigde Trafikverket den nya sträckningen av väg 870, eller Nikkaluoktavägen som den kallas i folkmun

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13