bild under sök
Avancerad sök
Sök med filter
Dölj avancerad sök

Villkor

Kiruna kommun följer Upphovsrättslagen vilket innebär följande leveransvillkor:

1. Vad köper jag?

När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt/upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

2. Vem äger bilden?

Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

3. Hur får bilden användas?

En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits vid köpet. Det kan vara privat bruk eller publicering i till exempel en trycksak eller utställning.

4. Vad gäller vid publicering av en fotografisk bild?

Vid publicering skall följande text anges i bildförteckningen/kolofonen med sidhänvisning: "Foto: Fotografens Namn, Kiruna kommuns bildsamling"

Vid publicering på Internet skall namnen alltid placeras intill bilden. Uteblivna namn debiteras med 100 % påslag av aktuell användningsavgift.

5. Reklamanvändning

Enligt lag måste en person på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden.

6. Redovisning av använda bilder

För att underlätta vår dokumentation, skicka alltid ett exemplar av publikationen där bilden förekommer till kommunens kontaktperson. Meddela hemsidans fullständiga adress vid publicering på Internet.

7. Vad gäller om bilden ska återanvändas?

Tillstånd för publicering ska inhämtas i varje enskilt fall.

8. Får bilden ändras?

Inga ändringar får göras i bilden utan kommunens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men kommunen ska då känna till beskärningen i förväg. I redaktionella- och informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

9. Skapa ny bild

Inga bilder får användas för att skapa nya bilder.

10. Lagring av bilder

Inga bilder, analoga eller digitala, får lagras efter användning utan kommunens tillstånd.

Övriga villkor

Borg Mesch bilder

– bildsamlingen får tyvärr inte nyttjas kommersiellt. Däremot är det tillåtet att använda bilderna för att presentera kommunens miljö och historia i turistinformativt och annat näringspolitiskt syfte.