På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förskola och barnomsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskolan lyder under skollagen och har en egen läroplan som du hittar i pdf-format under relaterade länkar till höger på denna sida.

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor med god geografisk spridning både i Kiruna C och i kommunens byar. Ungefär hälften av personalen i förskolorna har pedagogisk högskoleutbildning och personaltäten är relativt hög jämfört med andra kommuner. 

I de flesta förskolor bedrivs verksamhet med mer eller mindre inslag av minoritetsspråken finska och meänkieli. Samisk verksamhet finns huvudsakligen i sameskolans förskolor. Information om vilka förskolor som har verksamhet som bedrivs helt eller delvis på något av minoritetsspråken finns samlat under rubriken Minoritetsspråk i förskolan i vänstermenyn.

Det är upp till varje förskola att själva välja om man vill ha någon specifik inriktning på sin verksamhet och under rubriken Förskolor i kommunal regi i menyn till vänster kan man bland annat läsa de kommunla förskolornas egna information om hur de arbetar, om man har någon särskild inriktning på sin verksamhet och hur man arbetar med minoritetsspråk. Under rubriken Förskolor i statlig/ensklid regi finns en kort sammanfattning av i vilken form verksamheten bedrivs samt eventuell profilering/inriktning den har. Även här kan man läsa om hur man arbetar med minoritetsspråk.

Vem har rätt till förskoleverksamhet?
Enligt skollagen ska barn från och med ett årsålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till  föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har eget behov på grund av familjes situation i övrigt. Även barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett årsålder erbjudas plats i förskola.

Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Förvärvsarbetande, studernade och arbetssökande vårdnadshavare kan välja mellan två omsorgsnivåer, över eller under 25timmar per vecka.

Föräldralediga
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med nyfött syskon har rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. Förskolechefen beslutar om närvarotidens förläggning.

Allmän förskola
Avgiftsfri allmän förskola under 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år erbjuds alla barn i åldern 3 till 5 år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och följer grundskolans läsårsplan. Placeringen omfattar inte grundskolans lovdagar. Läsårsplanen finns under Relaterade länkar till höger.
Tiderna för verksamheten beslutas av varje förskolas förskolechef. I Kiruna C har förskolecheferna beslutat att ha samma regler och där fördelas verksamheten på tre dagar under veckan och under speciella tider då det ska vara en planerad pedagogisk verksamhet. Vilka dagar och tider som gäller för respektive förskola kan dock skilja.

Öppettider
Öppethållande för förskola är vardagar kl.06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten vara öppen mellan kl.06.00-18.30.
Öppethållande i pedagogisk omsorg är kl.06.30-16.30.

Omsorg på obekväm arbetstid/Nattis
För vårdnadshavare med obekväm eller oregelbunden arbetstid på kvällar, nätter och helger kan omsorg erbjudas barn inskrivna vid Bolags förskola och fritidshem. Plats kan kombineras med skolans fritidshem. För förskole-/fritidshemsplats på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2019-12-03