På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ansök eller säg upp plats

Alla blanketter som anges i nedanstående information finns under rubriken Relaterade länkar till höger på denna sida. Information om behandling av personuppgifter i samband med ansökan/uppsägning hittar du via denna länk.

Ansökan om plats
Ansökan om plats i kommunala förskolor eller pedagogisk omsorg görs på blanketten Ansökan om plats i kommunal verksamhet. Ifylld ansökningsblankett lämnas eller skickas till placeringsassisten för den förskola där föräldern önskar plats i första hand. Ansökan ska lämnas in fyra månader innan platsbehov. Lista över kommunala förskolor samt kontaktuppgifter finns under Relaterade länkar. Under rubriken Minoritetsspråk och modersmål i förskolan i vänstermenyn finns information om vilka förskolor som har verksamhet på de olika minoritetsspråken.
För ansökan till förskolor och pedagogiskomsorg som ej bedrivs i kommunal regi hänvisas vårdnadshavare ta direkt kontakt med den verksamhet där man önskar plats för sitt barn.

Det är barnets vårdandshavare som ansöker om och anmäler barnets behov av plats i förskolan eller annan barnomsorg. I de fall barnet har två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte bor ihop ansöker de om en gemensam plats. I de fall vårdnadshavarna bor på olika orter, till exempelt om ena vårdnadshavaren bor i Kiruna C och den andra vårdnadshavaren bor i en av byarna, kan vårdnadshavarna ansöka om varsin plats i olika verksamheter.

Placering och kö
Barn med syskon placerade i förskolan hanteras före nyplaceringar till förskolan. Föräldrar kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö.

Placering av förskolebarn sker i förskola eller i pedagogisk omsorg. Hänsyn tas i möjligaste mån till vårdnadshavarnas önskemål. Om man som vårdnadshavare inte är nöjd med den placering man får eller av andra skäl vill byta placering för sitt barn  görs ansökan om byte av förskola på blanketten Ansökan om byte av plats.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska göras skriftligt på blanketten Uppsägning av plats. Ifylld blankett lämnas eller skickas till förskolans placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller ej.
Kiruna kommun har rätt att säga upp platsen om platsen inte nyttjas under en sammanhängande period av en månad, semester ej inräknad, eller vid obetalda avgifter.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2020-10-01