På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Avgifter och regler

Alla blanketter som anges i nedanstående information finns under rubriken Relaterade länkar till höger på denna sida. Information om behandling av personuppgifter i samband med inlämnande av inkomstuppgifter/schema hittar du via denna länk.

Avgifter
Det finns två avgiftsnivåer beroende på närvarotiden; över eller under 25 timmar per vecka. För barn 3 till 5 år som anvisats plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka uttages ingen avgift. Vid vistelse mer än 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet uttages en reducerad avgift för dessa barn.

Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen tillhör samt vistelsetid. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till förskolans placeringsassistent på blanketten Inkomstuppgift. Schema och avtal  för vistelsetid lämnas på blanketten Schema/Avtal. Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt reglerna för maxtaxa. Inkomsttaket för beräkning av avgift är            46 080 kr per månad från och med 1 januari 2018 med en högsta avgift för ett placerat heltidsbarn på 1 382 kr per månad. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns på sidorna 6-8 i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem under Relaterade länkar till höger på denna sida. Här finns även information om eventuell avgiftsfrihet för barn med särskilda behov. Avgiften för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/ vårdnadshavaren innevarande månad, 12 månader per år, enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om man nyttjar platsen eller ej. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

De planerings- och kompetensutvecklingsdagar som förskolan har rätt att stänga verksamheten ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Vistelsetid/Scheman
När barnet tilldelas plats ska vårdnadshavare lämna in schema till placeringsassistenten över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbets- eller studietid inklusive restid. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden på förskolan. Har vårdnadshavaren oregelbundna tider beräknas en genomsnittlig tid per vecka, dock längst 6 veckor. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet lämnas och hämtas inom den överenskomna vistelsetiden.

Anmälan om förändring
Då avgiften för platsen på förskola eller i pedagogisk omsorg påverkas av flera faktorer åligger det vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, adress-, inkomst- och schemaändringar till förskolans placeringsassistent.

Semester och annan ledighet
Vid vårdnadshavares semester, lov eller annan ledighet är barn 3-5 år endast berättigat till allmän förskola 15 h per vecka.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2018-06-14