På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Minoritetsspråk och modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten skall också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta belyses av citaten nedan som hämtats från förskolans läroplan.

Förskolans mål och riktlinjer, citat sid 9 Läroplan för förskolan.
"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål."

Förskolan ska sträva efter att varje barn, citat sid 13 Läroplan för förskolan.
"- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål."

I Kiruna har minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli en särställning då kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på dessa minoritetsspråk. Länk till sammanställning över förskolor som har inslag av minoritetsspråk i sin dagliga verksamhet.

I menyn till höger finns en länk till Skolverkets skrift Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola som uppdaterats 2015.

 

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-05-15