På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Snäckan

Välkommen till Snäckan

Snäckan har för tillfället 17 barn i åldrarna 1-6 år.

Vår dagliga verksamhet bygger på strävansmålen i Lpfö 98, rev.10, som exempelvis vardagsmatematik, enkel vardagsteknik, barnens nyfikenhet och intressen och språk och kommunikation. Vi använder mycket sång, rim & ramsor, lekar och sagor av olika slag. Vid behov använder vi även tecken som stöd, TSS.

Utöver den planerade verksamheten tycker vi att den fria leken är viktig, där barnen får lära sig samspela med varandra, använda sin fantasi och utgå från sina intressen. Vår lekmiljö förändras efter barnens behov och intressen.

Utevistelse strävar vi efter att ha varje dag då ingen annan planerad verksamhet pågår, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen.

Vårt prioriterade område som vi kvalitetsäkrar är Barns inflytande.

Allt detta försöker vi dokumentera och göra synligt på avdelningen.

Några viktiga tider på Snäckan:

6.00 öppnar vi.

Alla tre avdelningarna är tillsammans på Snäckan fram till 7.30.

8.45 frukost

Utevistelse/"grupper"

11.45 lunch

Sovvila för de små barnen, vakenvila/lugna aktiviteter för de större

14.15 mellanmål

15.30 kommer Korallen och Måsen över till oss

17.30 stänger vi

Publicerad av: Terese Abrahamsson

Senast ändrad: 2017-05-12